Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras bomo povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Postala bo bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta bomo na poti namestili dvojezične informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki seznanili, kako se lahko prilagajajo na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.

Obnovljena pot bo dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim.

Aktivnosti:

A1 Projektno vodenje in koordinacija
A2 Promocija in obveščanje javnosti
A3 Obnova in nadgradnja učne poti
A4 Animacija lokalnega okolja in javni natečaj
A5 Strokovna vodenja, delavnice in dogodki.

Prijavitelj Celjsko gozdarsko društvo in partnerji:

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini – http://www.td-sempeter.si
Občina Žalec – http://www.zalec.si
Razvojna agencija Savinja – http://www.ra-savinja.si/
Virant.si, trgovina in svetovanje, d.o.o. https://virant.si/

Skupna vrednost operacije 36.616,01 EUR, odobrena sredstva sofinanciranja EKSRP 29.661,99 EUR (85%).

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren CGD. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Kontakt

Želite naročiti naše storitve?


Pokličite nas

+386 (0)41 961 497


Pišite nam

info@virant.si


Facebook


Envelope

© 2018 | Virant.si d.o.o. | Vse pravice pridržane | Izvedba: We[b]oii


Čopova ulica 6, 3310 Žalec
PE Ulica žalskega tabora 15, 3310 Žalec
Pokličite nas
+386 (0)41 961 497
Pišite nam
info@virant.si
envelope-ouserhomecogs